Krav att konstnärer finns med tidigare vid byggen

Nu är det hög tid att få till stånd en helt ny samarbetsform när det gäller till exempel byggandet av offentliga lokaler och anläggningar. Det menar bland andra arkitekten Kurt Axelsson som är medlem i Dalarnas Arkitekturråd. Rådet är med och försöker skapa den här, för Sverige, unika samarbetsmodellen. Samarbete skulle innebära att konstnärer skulle finnas med tidigt i projektarbetet inför ett kommande bygge.