Ny chans för Tommy Limby i fullmäktige idag

Förra veckan fick Tommy Limby ett nej i hyresnämnden på sin begäran om ett uppskov med flytten av sin skiduthyrningen till maj nästa år. Men nu ser det som om Limby har en chans till en ny granskning vid dagens kommunfullmäktige i Orsa.
Det är folkpartiets Olle Jobs,kommunfullmäktigeledamot i Orsa, som lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Han anser att det är viktigt att det kommunala bolaget Orsa Grönklitt AB redovisar vad som hittills har gjorts för att skiduthyraren Tommy Limby ska kunna fortsätta sin verksamhet på skidanläggningen. Dessutom ska eventuella otydligheter i ägardirektiven klargöras. Det finns ett starkt stöd för motionen bland partierna.