Dyrare sjöutsikt

I dagarna dimper taxeringsbeskedet ned hos länets knappt 100.000 husägare. Och det kommer att bli en obehaglig överraskning för många. Nya regler gör att värdet skrivs upp på många hus, och för hus nära vatten handlar det ofta om rena chockhöjningar.
Före sista juni ska alla ha fått taxeringsbeskedet, och det är nog många som blir besvikna. Taxeringsvärdena har ökat med i genomsnitt 6,6 procent i Dalarna, jämfört med förra året, vilket är precis som snittet för hela landet. För hus nära vatten, på strandtomter, kan det bli betydligt värre än så. Strandnära lägen delas numera in i fyra klasser, och för hus i de två första klasserna höjs taxeringsvärdena mycket kraftigt. I Dalarna finns drygt 4.000 hus i de två klasserna och snitthöjningen för de husen är 16,2 procent. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av husets marknadsvärde 2001. När uppgifterna lämnades in i höstas var det många som försökte sänka sitt taxeringsvärde med att kryssa i att de störs av till exempel buller eller kraftledningar. Men det är väldigt få som har lyckats få taxeringsvärdet sänkt eller ens lyckats få en mindre höjning. Det nya taxeringsvärdet kommer att gälla i tre år, och kan överklagas till länsrätten. Då gäller det att komma med ny information, om till exempel en mögelskada, som Skattemyndigheten inte har känt till tidigare.