Kräver utredning om prio 1-bilar

Moderate landstingsledamoten Rolf Gunnarsson kräver i en motion att den så kallade prio 1-verksamheten med akutbilar utökas i Dalarna.
-Frågan får inte stupa på att det blir en långbänk om vem som ska betala, kommunen eller landstinget, säger Gunnarsson.
Dom här bilarna som drivs av räddningstjänsten ger första hjälpen till sjuka människor i väntan på ambulans. I dag finns 15 sådana bilar i Dalarna, men långt i från i alla kommuner. Rolf Gunnarsson föreslår nu att landstinget tar kontakt med dom kommuner som är intresserade.