Reklam för lättöl som inte finns

Nu får det räcka med otillåten ölreklam, menar Kjell Sundmark, restauranginspektör på socialförvaltningen i Borlänge kommun. Tillsammans med andra kommuner i Dalarna och Värmland skickar han en gemensam anmälan till Konsumentverket.
- Det finns ett branschsaneringsråd inom bryggerinäringen som ska titta på etik och moral när det gäller bryggeriernas verksamheter. Men man klarar tydligen inte av att städa inom eget bo eftersom Lapinkulta kommer tillbaka år efter år med en reklam som inte är tillåten. Lapinkulta säljer inte klass 1 i butik och det är ett villkor för att få annonsera om det, säger Kjell Sundmark, restauranginspektör på Socialförvaltningen i Borlänge. Det är utstuderat och strider mot alkohollagen, menar Kjell Sundmark. Och i fokus för hans ilska är den marknadsföring som pågår för Lapinkulta klass 1 - ett lättöl, som är mycket svårt att hitta ute i butikerna. Dalanytts egen undersökning visar att ingen av de större butikskedjorna i Sverige, Coop, ICA eller Hemköp saluför produkten. - Det är som jag har misstänkt. Vi har gjort samma undersökning både här i Dalarna och i Värmland och vi har ännu inte hittat någon butik som säljer Lapinkulta klass 1, säger Kjell Sundmark. För att komma åt den otillbörliga ölreklamen riktar Sundmark kritik mot Konsumentverket för att inget händer, trots bryggerinäringens upprepade och utstuderade marknadsföringsknep för sitt starkare ölsortiment. - Det borde vara så att när konsumentverket får en anmälan från kommunerna så borde de ta tag i det och göra något åt det. Det här är tredje året i rad jag påpekar det här, säger Kjell Sundmark.