Järnvägsbygge senareläggs

Banverket som fått minskade anslag och många kritiska synpunkter på sina tidigare förslag till om- och utbyggnader av järnvägsnätet presenterade idag sina nya framtidsplaner. Det tilltänkta dubbelspåret mellan Falun och Borlänge senareläggs. Från början var det tänkt att byggas 2008-2011. Nu ligger i investeringen i stället i intervallet 2010-2015.