Borlängebo åtalad för brott mot upphovsrätten

En 26-årig man från Borlänge har åtalats vid Falu tingsrätt misstänkt för upphovsrättsbrott. Åklagaren hävdar att mannen framställt och sålt CD-romskivor med upphovsrättsligt skyddade datorprogram till ett värde av 16 000 kronor. I den stämningsansökan som lämnats in till tingsrätten sägs det också att mannen via Internet bjudit ut CD-romskivor med 500 skyddade program till försäljning. Det rörr sig bl a om olika spel som mannen kopierat.