Arbetslösa sjuka drabbas av sparbeslut

Människor som både är långtidssjukskrivna och arbetslösa är dom som råkar mest illa ut när regeringens besparingar inom sjukförsäkringen träder i kraft den första juli. Beskedet kom i ett brev till de berörda från försäkringskassan i förra veckan. ''Camilla'' är en av de cirka 500 personer här i länet som får sin månadsinkomst sänkt med upp till 4000 kronor från den första juli.