Politikerna kvar trots revisorernas kritik

Det blir vanligare inom både landsting och kommuner att politiker får sitta kvar trots att revisorerna vill att de avgår. Senast var det Landstingets revisorer som riktade hård kritik mot Driftsstyrelsen och de ville inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet, men trots det så hände ingenting. Margareta Gard är ordförande för Landstingets revisorer och hon anser att hela systemet måste göras om så att revisorerna får det inflytande de ska ha.