Socialchef säger upp sig i protest

Efter bara två år på jobbet har Säters socialchef Mikael Lundin sagt upp sig. Uppsägningen är en protest mot villkoren inom socialtjänsten. Det är en omöjlig uppgift att leda den kommunala socialtjänsten idag, menar Mikael Lundin. Ekonomin styr, så ofta handlar det om att välja vilken lag man ska bryta emot, handikappades rättigheter ställs mot äldres och så vidare. Regering och riskdag måste nu bestämma hur mycket social service vi har råd med. Det ska inte enskilda tjänstemän behöva göra, säger han.