Skogsklippare ska stoppas

Skogsstyrelsen vill göra det svårare för så kallad skogsklippare. Göran Enander, Skogsstyrelsens generaldirektör, föreslår flera åtgärder mot personer som köper en skogsfastighet bara för att avverka skogen och sedan sälja fastigheten.
Skogsstyrelsens generaldirektör Göran Enander menar att trots att den här typen av skogsaffärer är inte många så riskerar de ändå att påverka skogsbruket negativt. Han vill nu få till stånd förändringar i Skogsvårdslagen och påbörja ett samarbete med Skattemyndigheten för att förhindra eller minska möjligheterna för skogsklippare att göra affärer med skog.