Borlängeföretag får nya ägare

Idag har CCS, Clean Chemical Sweden AB, i Borlänge fått nya ägare. Det företag som tar över ägandet är Segulah, ett svenskt riskkapitalbolag. Peter Stenberg är klubbordförande för SIF på CCS i Borlänge och han tycker att de nya ägarna passar bra.