Ombud ska hjälpa psykiskt funktionshindrade

En helt ny yrkesgrupp har sett dagens ljus, personliga ombud. De ska hjälpa psykiskt funktionshindrade att hävda sin rätt i samhälllet.
Regeringen satsar 90 miljoner kronor om året på 300 personliga ombud i landet. Dalarna får nästan 3 miljoner till tio ombud. Kommunerna kan nu mera räkna med att psykiskt funktionshindrade ställer krav och hävdar sin rätt. Agneta Sjölander är socialkonsulent på Länsstyrelsen och hon anser att det är en bra affär för kommunerna eftersom de psykiskt funktionshindrade nu slipper att vända sig till flera olika instander i onödan.