Sjukpenningkostnaderna minskar

För första gången på många år minskar nu kostnaderna för sjukpenning i Dalarna. Under årets fem första månader sjönk kostnaden med nio miljoner kr till 571 miljoner jämfört med samma period förra året. Antalet sjukskrivningsdagar minskade samma tid med 3,9 procent och jämfört med två procent i Sverige som helhet. Förändringarna i länet varierar mellan kommuenrna. Avesta/Hedemora minskar med 9,2 procent medan Ludvika/Smedjebacken ökar något. Nedgången gäller dock inte de långa sjukfallen som pågått längre tid än två år. Harry Korpi, controller på Försäkringskassan Dalarna, tror att en av anledningarna till minskningen är att allt fler är sjukskrivna på deltid.