Ny bro förbättrar fisket i Morberget

I förmiddags invigdes i Morbergstrakten långt ute i Dala Järnaskogarna en ny träbro på en skogsbilväg. Det ingår i Skogsvårdsstyrelsens och länsstyrelsens pilotprojekt för vägrtumbyten i mellersta och nordvästra Dalarna. En tredjedel av alla vägtrummor är felplacerade och hindrar fiskarnas vandring och försämrar livsvillkoren även för andra vattenlevande djur och insekter. Genom den nya bron förbättras miljön och fisket i trakten. Dessutom underlättas skogstransporterna.