Sacrédeus kritisk till Winbergs abortförslag

Kristdemokraten Lennart Sacrédeus från Mora motsätter sig att kvinnor från länder med restriktiv abortlagstiftning ska få göra abort i Sverige.
Det var efter jämställdhetsminister Margareta Winbergs förslag om att Sverige ska ta emot kvinnor som inte kan göra abort i sitt hemland, som Sacrédeus tog upp frågan i en frågestund i Europaparlamentet. Sacrédeus anser att det strider mot EU-andan att Sverige på det viset med skattemedel subventionerar en verksamhet som är illegal i ett antal medlemsländer. Men EU-kommissionären Frits Bolkestein anser att ett sånt förslag inte strider mot EU-lagstiftningen. I EU-parlamentsvalet 1999 valdes Lennart Sacrédeus in i parlamentet genom personval, bland annat efter stöd från antiabort-organisationen Ja till livet.