Fortsatt stängt i Strömsholms kanal

Det är fortfarande för höga flöden i Kolbäcksån och Strömholms kanal för att tillåta båttrafik. Enligt Strömholms kanalbolag så öppnas båttrafiken på sträckan Virsbo-Strömsholm tidigast på onsdag igen. Den senaste tidens regnande har ökat vattenmängden i sjöarna i norra delen av Kolbäcksån. Därmed ökar flöden längre ned i vattensystemet och av säkerhetsskäl hålls därför kanalen stängd för båttrafik.