Vansbro först med bredband

Vansbro kommun, som står utanför den bredbandssatsning som länets 14 andra kommuner gör genom Dalarnas kommunförbund, har nu gjort klart med egen bredbandsutbyggnad och hinner därmed före de övriga dalakommunerna. Det blir Skanova, TeliaSonera datanätsbolag, som bygger ett kommuntäckande nät i Vansbro. Från kommande årsskifte ska i stort sett alla i kommunen ha möjlighet att vara uppkopplade på nätet, som blir en kombination av fiberoptiskt nät och ADSL, alltså snabb dataförbindelse via telefonnätet.