"Staten styr för mycket"

Den kommunala självstyrelsen är allvarligt hotad eftersom staten styr för mycket över kommunernas verksamhet - det anser Dalarnas Kommunförbund som nu skriver till regeringen för att få stopp på den negativa utvecklingen. Regering och riksdag beslutar, men kommunerna får expediera och oftast utan att tillräckligt med pengar skjuts till.