Elevsäkerheten vid Avestaskola kritiseras

Arbetsmiljöinspektionen kritiserar nu Avesta kommun för att man inte gjort tillräckligt när det gäller säkerheten för eleverna vid Åvestadalsskolan i Krylbo. Bakgrunden är två olyckor där elever skadats av kemikalier vid lektioner.
Den första olyckan hände för ett och ett halvt år sen. Då skadades tre elever på Åvestadalsskolan när de fick stänk av salpetersyra på kroppen och i ansiktet vid en kemilektion. Av misstag blandades syran med T-sprit och en kraftig reaktion uppstod. Eleverna fick föras till sjukhus och delar av skolan fick stängas den dan olyckan hände. I april i år inträffade en liknande olycka på samma skola. Då blev en elev skadad i ögonen av kemikalier. Arbetsmijöverket gjorde en inspektion på skolan strax efter olyckan i april och konstaterade då att det fanns brister i arbetsmiljön. 23 april skickade man ett brev till kommunen med krav på förbättringar. Det tog två månader innan kommunen svarade. Kommunen skrev då att man vidtagit flera åtgärder för att inte liknande olyckor ska hända igen. Men arbetsmiljöverket är inte nöjd med svaret. Fortfarande saknar man uppgifter om hur kommunen tänker informera eleverna om om dom risker som personlig skyddsutrustning ska skydda emot. Senast 15 augusti, alltså innan skolorna börjar, vill Arbetsiljöinspektionen ha svar från kommunen.