Inför 3-3 modellen nu!

Det är Bo Lindebert som sitter i kommunfullmäktige för Sveriges pensionärers intresseparti, SPI som kräver detta i en motion.
Han tror att systemet, att personalen arbetar tre dagar och är ledig tre dagar, kan vara lösningen på de problem han sett inom äldrevården. När personalen är utvilade försvinner fler sjukskrivningarna och personalen får mer tid till dom gamla. Det tror Bo Lindebert.