Kommunfullmäktige beslutar om Idre Fjälls avlopp

Idag beslutar Älvdalens kommunfullmäktige om Idre Fjäll kan påbörja utbyggnaden av ett nytt avloppssystem. Skidanläggningen måste bygga ut systemet för att inte uppbyggnaden av ett nytt hotell ska försenas.
Även om det kommer att fattas ett beslut idag att Idre Fjäll kan börja bygga ut vatten- och avloppsanläggningen så kommer beslutsfattarna inte veta hur mycket kommunen kommer att få betala i slutänden. Det är för Idre Fjälls skull som kommunen nu beslutar i frågan för att byggena inte ska bli försenade. Det är inte alla som är positiva till att kommunen ska vara med och finansiera projektet. Partiet Särnalistans Lissbeth Mörk-Larsson vill ställa in dagens kommunfullmäktigemöte för hon tycker att kommunen måste få veta hur mycket det kommer att kosta innan de fattar något beslut i frågan.