Mora kommun kritiseras för konkurrensregler

Mora kommun får hård kritik av den privata expertgruppen Konkurrenskommissionen för sitt sätt att sköta upphandlingar. I dag kan ett företag sälja varor till kommunen upp till 150.000 kronor utan att andra företag behöver tillfrågas. Det betyder att kommunen bryter mot rekomendationerna från nämnden om offentlig upphandling anser Konkurrenskommissionen. Om Mora kommun gör en direktupphandling enligt de nya reglerna, kan kommunen att komma att tvingas betala skadestånd till de företag som förlorat upphandlingar, tror Konkurrenskommissionens jurist Pär Cronhult.