Villapriserna ökar i Dalarna

Villapriserna i Dalarna ökade med fem procent under andra kvartalet i år jämfört med första kvartalet. Det visar Statistiska centralbyråns, SCBs senaste småhusbarometer. Medelprsiet för en villa i länet var 633 000 kr och det är 401 köp som gjorts under perioden. Priserna i hela landet har stigit med en procent från förra kvartalet. Om man jämför med andra kvartalet 2002 har villapriserna i Dalarna ökat med fem och procent och i hela landet sju procent.