Utbyggnad av E 4 skjuts upp

Vägverket föreslår att utbyggnaden av E 4 mellan Enånger och Hudiksvall skjuts upp till 2010. Det leder till ilska och besvikelse hos bland andra företrädare för näringsliv och kommun i Hudiksvall. Enligt dem är vägen i bedrövligt skick.
I ett brev till infrastrukturminister Ulrica Messing ber dom nu att hon agerar kraftfullt för att infria löftena om den utbyggnaden av vägavsnittet som kallas porten till Norrland. Vägverkets förklaring är att regeringen ändrat på anslagen till Vägverket så att i stort sett alla projekt försenas ett till två år.