Borlänge

Skola frias för elevkränkning

Skolinspektionen har inget att invända mot hur Borlänge kommun hanterade kränkningen av en elev vid en av kommunens skolor. Det var en pojke i årskurs tre, som vid flera tillfällen utsatts för fysiska kränkningar av två andra elever. Skolinspektionens utredning visar att skolan undersökt omständigheterna och vidtagit de åtgärder som krävts.