Fornminnesområde täckt av sly

I Ore är många upprörda över att fornminnesområdet Vindförberg vid Oresjön växer igen och håller på att försvinna. Nu har Inge Brorsson i Ores hembygdsförening startat en aktion med namninsamlingar för att få området tillgängligt igen.
Enligt Inge Brorsson har det här området vuxit igen. Stora delar av järnåldersgravfältet är därför inte synligt för besökare. - Det är väldigt viktigt att bevara den här platsen. Hembygsföreningen kommer nu att skriva brev till Länsstyrelsen. Vi är många som vill att den här platsen ska synliggöras igen. Vi erbjuder oss frivilligt att göra röjningsarbetet. Men vi hoppas att Länsstyrelsen kan bidra med maskinkostnader, säger Inge Brorsson. När arkeologiska utgrävningar gjordes av gravfältet på 60-talet så fann man också en stenåldersboplats.