Överklagar beslut om laxodling

Nu har både Siljanbygdens Fiskevårdsförbund och Siljans Södra Fiskevårdsområde överklagat Länsstyrelsens tillstånd för Siljanslax att bygga ut sina odlingar i Leksand.
Enligt Siljansbygdens Fiskevårdsförbund befarar man att odlade fiskar ska rymma från odlingen. Den regnbågslax som odlas finns inte naturligt i Siljan. Dessutom är Fiskevårdsförbundet rädda för att olika sjukdomar och parasiter ska sprida sig från odlingen. Siljans Södra Fiskevårdområdesförening är framförallt oroade över de föroreningar som de befarar att den utökade fiskeodlingen kommer att släppa ut.