Krav på arbetsmarknadssatsning

Landshövding Maria Norrfalk och Region Dalarnas ordförande Anders Ahlgren skriver i en rapport till regeringen att det krävs stora satsningar på Dalarnas arbetsmarknad. De tror att det är stor risk att antalet uppsägningar kommer att öka dramatiskt om lågkonjunkturen fortsätter och ingen vänding sker före halvårsskiftet.

Enligt rapporten krävs nu omfattande insatser för att investera i infrastruktur, stimulera byggande och reparationer, påverka näringslivets tillväxt och stärka kommuner och landsting.