Övergrepp på behandlingshem i Dalarna

En pojke som varit intagen på ett behandlingshem i Dalarna har vid tre tillfällen utsatts för sexuella övergrepp av andra pojkar intagna på behandlingshemmet. De är samtliga minderåriga. Föräldrarna till den utsatte pojken har tagit hem barnet och polisanmält händelsen. Föräldrarna anser att personalen inte reagerat tillräckligt aktivt när de fick reda på det första övergreppet mot pojken. Länsstyrelsen, som har tillsynsansvar över behandlingshemmet, kommer att göra en utredning kring händelsen.