Arbetsmarknad

96 personer varslade i februari

Första februariveckan varslades 96 personer om uppsägning  i Dalarna.  Under hela februari i fjol drabbades 150 personer av varsel här i länet . I landet som helhet har hittills i år drygt 4 500 personer varlsats, enligt preliminära uppgifter från Arbetsförmedlingen.