FÖRGIFTAD ÄLG I FÄRNÄS

"Folk är kränkta och förnedrade"

En död älg är upprinnelsen.
Då den visade sig vara förgiftad startades utredningar hos både polis och länsstyrelse.
Och nu har markägarna fått nog. Folket i Färnäs känner sig misstänkliggjort av polisens förhör, säger Ola Hermansson.

Ola Hermansson är jägare och styrelseordförande i Färnäs gemensamhetsskog, marken där älgen i slutet av förra året hittades. Det är också Ola Hermansson som håller i dagens möte.

Omkring 150 bybor och jägare har samlats på värdshuset Moraklockan vid en av infarterna mot Mora. Stämningen är upprörd.

- Det åker poliser i stugorna och förhör folk. Folk är kränkta och förnedrade av att man ska bli förhörd bara för att man åkt sin egen väg till Fåsås, säger Ola Hermansson.

Efter att det förgiftade älgkadavret hittades i slutet av december har polisen förhört ett 20-tal personer. Något som, enligt en del av mötesdeltagarna, fått stora konsekvenser för en del bybor:

- De sitter hemma vid bordet och gråter. De vågar inte åka någonstans för de är rädda att de ska hamna i något de inte vill. De vågar inte ens åka till fäbon och mata fåglarna. Det är vad polisen ställer till med, säger en man.

Ola Hermansson säger att han inte kan vara säker på att det inte är någon av jägarna i Färnäs gemensamhetsskog som förgiftat älgen.

- Men jag känner folket här. Och jag vet att de av tradition är mycket rättsmedvetna och inte gör några galenskaper.

- Däremot finns det finns många onda människor som har ett intresse av att svärta ner jägarkåren, säger Ola Hermansson, som menar att polisen borde vidga sina undersökningar till att omfatta andra personer än Färnäsborna.

Anna Bjärnmark
dalanytt@sr.se