Sveriges Radio granskar skoltoaletterna

Ofräsch toa påverkar studierna

Trasiga och ofräscha skoltoaletter har inverkan på elevernas studier i skolan. Det menar Skolinspektionen efter Dalanytts granskning. Nästan varannan av de toaletter vi besökt är mer eller mindre ofräsch.

– Det är naturligtvis uppseendeväckande tycker jag, jag har själv hört om barn som går hem för att gå på toaletten för de tycker att den är så obehaglig och smutsig, att det saknas toalettpapper och så vidare. Helt klart är det sånt som har betydelse för barns välmående i skolan, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen.

Dalanytt har granskat 58 elevtoaletter på 12 skolor i Dalarna, 47 procent var ofräscha eller ännu värre. Många är trasiga på olika sätt, till exempel att dörren inte går att låsa. Mer än var femte saknar pappershanddukar och var femte saknar tvål. Det här har inverkan på elevernas förmåga till inlärning på lektionerna, menar Skolinspektionen.

– För vissa elever har det oerhört stor betydelse om de till exempel känner att de måste springa hem för att gå på toaletten. Det är klart det påverkar för en del elever att det är smutsigt och att det inte finns toalettpapper.

Så det är en fråga som skolorna borde ta allvarligt på?
– Ja det tycker jag. Precis som det är viktigt att det finns bra lås på alla toaletter, det här ett tydligt ansvar för skolan att hantera, säger Ann-Marie Begler.

Johannes Rosendahl
johannes.rosendahl@sr.se