Moderat undran

Hur ska teaterpubliken bli fler

Vad vill landstingsfullmäktige göra för att förbättra publiksifforna på Dalateatern? Det undrar moderaten Bernt Ekström från Ludvika i en interpellation till fullmäktige.

Ekström hänvisar till att teatern i sin årsredovisning skriver att den tappat 7000 besökare, jämfört med föregående år. Han vill nu att ansvarigt landstingsråd svarar på var smärtgränsen går för stödet till teatern och vad som kan göras åt publikminskningen.

dalanytt@sr.se