Planerar för kvinnors säkerhet

Länstyrelsen Dalarna har fått drygt en halv miljon statliga kronor som särskilt ska satsas på stadsplanering som leder till ökad trygghet- och jämställdhet.

Länsstyrelsen Dalarna har fått in fem ansökningar från kommuner och bolag som vill bygga bort otrygghet. Kerstin Andersson, projektledare på länsstyrelsen:

– Den vanligaste åtgärden är att anpassa belysningen och vegetationen.

Totalt har Dalarna fått en halv miljon till sådana här åtgärder.

Kulturgeografen och genusvetaren Birgitta Andersson anser att det är viktigt att kommunerna i stadsplaneringen tar hänsyn till kvinnors säkerhet. Då kan man hitta lösningar som gör den offentliga miljön säkare för kvinnor.