Planerar för Avesta Art 2010

I år är det inget Avesta Art-år. Men just nu planeras det för att konstevenemanget ska komma tillbaka nästa år. Men även konsten drabbas av den ekonomiska krisen och flera externa bidragsgivare har svikit Avesta Art.

– Vi planerar för fullt för Avesta art 2010, vi har en del alternativ vi arbetar efter, säger Avesta kommuns kulturchef Lars-Åke Everbrandt.

Vart annat år sedan 1995 har konstutställningen Avesta Art arrangerats i den gamla järnverkshyttan i Avesta.

Modern, svensk och utländsk samtidskonst är det som visas och utställningen har kommit att bli ett internationellt viktigt evenemang.

Men ekonomin har blivit ett problem för Avesta Art.
– Externa bidragsgivare har svikit och vi vet att det kommer att fortsätta.

Finns det någon risk att Avesta Art inte blir av nästa år?
– Inte som jag ser nu och jag har inte fått dem signalerna. Det är därför vi jobbar med olika inriktningar för att se vilken nivå vi kan hamna på.

Stefan Ubbesen
stefan.ubbesen@sr.se