Många spelar dataspel

I Dalarna spelar tre av fem personer tv- eller dataspel, 25 procent av kvinnorna och 29 procent av männen spelar regelbundet.

Det är framförallt de som är mellan 23 till 35 år som spelar. De här visar en undersökning från Telia. Yngre personer spelar ofta mot varandra över nätet, medan de äldre oftare spelar ensamma.