Kan vara miljöfarligt att tvätta bilen

Det är ett miljöbrott att tvätta bilen hemma på gatan, utan att ta reda på vattnet efteråt. Detta kan leda till böter och i värsta fall fängelse.

Men många av de personer som Dalanytt pratade med, kände inte till att det kan vara ett miljöbrott.
– En del känner nog inte till det, andra gör det men struntar i det, var en av kommentarerna.

Enligt miljöbalken så räknas biltvätt på garageuppfarten, intill en dagvattenbrunn, som miljöfarlig verksamhet om man inte tar reda på vattnet efteråt. Något som kan leda till böter och i värsta fall fängelse.
– Det är inte bra att göra det. Det kan rinna ned orent vatten i till exempel dagvattenbrunnar, säger Barbro Wallgren, miljöinspektör i Rättvik:

Men hur många tror du att det är som känner till at det kan räknas som miljöfarligverksamhet?
– Jag tror att det finns en del som gör det. Men de bryr sig inte, de tänker att det är bara jag som gör det, men så är det inte, säger Barbro Wallergren.