Vårfloden har kulminerat

Flödena i Västerdalälven vid Lima kulminerade under Valborg, och längre upp i Ersbo vid Görälven nådde vattnet sin kulmen i onsdags. Det enligt Dalälvens vattenregleringsföretag. Men då det nu förutspås en del regn det närmaste dygnet, kan det  innebära att vattnet tillfälligt stiger igen.
dalanytt@sr.se