BORLÄNGE

Fängelse för tortyrliknande handlingar

Svea Hovrätt har fastställt fängelsestraffet för en 63-årig Borlängebo som tingsrätten dömt för bland annat grovt våld i samband med sexuella aktiviteter med den före detta hustrun.

Borlängebon åtalades för att vid sju tillfällen ha tvingat kvinnan till smärtsamt sex. Men mannen, som har filmat de sexuella aktiviteterna, har hävdat att kvinnan samtyckt och han har krävt att åtalet ogillas.

Men idag har även hovrätten dömt mannen till tre års fängelse, men hovrätten gör vissa ändringar i tingsrättens dom.

Falu tingsrätt ansåg dock i sin dom att mannen utfört gärningarna mot kvinnans vilja och fällde honom för grov misshandel vid tre tillfällen och misshandel av normalgraden vid de fyra övriga.

Hovrätten skriver i sin dom i dag att tre av de åtalade handlingarna närmast framstår som tortyrliknande och fäller mannen för dem, men när det gäller de fyra övriga så ogillas åtalet.

Åklagaren har krävt att mannen också fälls för sexuellt tvång och försök till grov utpressning och att fängelsestraffet skärps. Nu fick han gehör i hovrätten när det gäller utpressningsförsöket.

Hovrätten anser det styrkt att mannen försökt pressa kvinnan på 600 000 kronor genom att hota att offentliggöra filmerna. Däremot är tingsrätt och hovrätt överens om att fängelsestraffet ska vara tre år långt.