Problem med inställda förhandlingar

Allt fler förhandlingar i brottsmål vid landets tingsrätter ställs in. I Dalarna ligger andelen inställda förhandlingar under riksgenomsnittet, men de inställda förhandlingarna kan bland annat leda till att förtroendet minskar för domstolarnas arbete.

Riksrevisionen har inlett en granskning av inställda förhandlingar i brottsmål och enligt revisionen är det ett växande problem. 

Kan ge problem
Inställda förhandlingar leder, enligt Riksrevisionen, till brister i effektiviteten och konsekvensen kan också bli ett minskat förtroende för domstolarnas arbete. 

I vissa fall kan det finnas legitima skäl till att förhandlingar som satts ut ställs in men i andra fall hade det kunnat undvikas, det säger tingsrätterna själva. Brister i delgivningen leder till exempel till att en hel del förhandlingar inte blir av. 

Nu har nyhetsbyrån Sirén undersökt situationen ut på landets 49 tingsrätter. Vid en majoritet av tingsrätterna, 26 stycken, har andelen inställda förhandlingar ökat från 2007 till 2008. 

Under riksgenomsnittet
Andelen inställda förhandlingar för hela landet är 23 procent. De två tingsrätterna här i Dalarna, Falun och Mora, ligger båda under riksgenomsnittet.

I Falun har andelen inställda förhandlingar varit 19 procent under de senaste tre åren. Även för Mora tingsrätt var andelen 19 procent i fjol. Men Mora kunde faktiskt ståta med lägre andel både 2007 och 2006, då var andelen inställda förhandlingar 15 respektive 16 procent.