Allt fler kvinnor tar doktorsexamen

Intresset för att ta doktorsexamen hos kvinnor växer och på Högskolan Dalarna är det fler kvinnor än män som doktorerat under våren. En anledning kan vara ett intresse för mjukare frågor som förts upp på agendan tror forskare Dalanytt talat med.

– När jag började specialpedagogutbildningen 93 då hade jag ingen aning om att det var möjligt för mig att forska, jag är gammal mellanstadielärare. Så när jag upptäckte att det fanns sådana möjligheter så tänkte jag inte ”det ska jag göra” men det öppnandes ju mängder av dörrar plötsligt, säger Desirée von Ahlefeld Nissers, på lördag lägger hon fram sin avhandling om specialpedagogernas roll i skola och förskola.

Under våren kommer sju kvinnliga forskare och en man att lägga fram sina doktorsavhandlingar på Högskolan Dalarna. Sedan 2004 har de kvinnliga doktoranderna blivit allt fler på högskolan.

Men det är inte bara i Dalarna som andelen kvinnor som väljer att forska har blivit större.

– Generellt sätt så ökar antalet kvinnliga forskarstuderande på samtliga universitet och högskolor. Det är en ökning som påbörjades i slutet på 90-talet, säger Inger Ehn Knobblock på Fackförbundet ST.

Vet man varför ökningen sker?
– Med tanke på att det är så många kvinnor som läser grundutbildningen så finns det fler som kan söka till forskarutbildningen. Idag så är majoriteten av studenterna kvinnor. De ser möjligheter att få kunskap och kännedom om forskarutbildningen och söker sig till den, säger Inger Ehn Knobblock.

Doktoranden Desirée von Ahlefeld Nissers menar att de kvinnliga forskarna väljer att studera andra saker än männen.

– Det handlar om ett intresse för mjuka frågor som man har lyft upp på agendan, det forskas på andra typer av frågor tror jag, säger hon.

Maria Engström
maria.engstrom@sr.se