Landstinget Dalarna

Hägglund vill att vårdköerna kortas

I Dalarna har lanstinget länge haft problem med långa vårdköer. I dag var socialminister Göran Hägglund i Falun för att prata med landstingsrådet om hur vårdköerna ska förkortas. Han är kritisk till hur landsting och lokala politiker jobbar.

Vårdkön i Dalarna är längre än i landet som helhet. I mars månad fick 22 procent av patienterna vänta mer än 90 dagar på ett läkarbesök för specialistvård.

Dalarna har andra resultat som också är sämre än i riket som helhet. Köerna är långa för ett besök på vårdcentralen och längst är kön till operation. De här uppgifterna kommer från Sveriges kommuner och landsting.

– Vi ser fortfarande stora skillnader mellan olika landsting och det finns ingen annan förklaring än att man inte har rätt förhållningssätt till sin uppgift, säger socialministern och kristdemokraten Göran Hägglund.

Göran Hägglund menar att det inte krävs mer pengar i landstingets kassa för att korta väntetiderna utan att det krävs ett bättre samarbete mellan landsting och lokala politiker.

– Vi har på många håll en ganska stelbent organisation som inte genomsyras av ett gemensamt tankesätt att förbättra tillgängligheten, säger Göran Hägglund som vill ha ett mer modernt arbetssätt som kortar väntetiderna.

Emma-karin Björk
emma-karin.bjork@sr.se