Samtalen med barnen är viktiga

Samtalen med barnen själva blir allt viktigare. Det framhåller Tarja Sandström, som är socialkonsulent på länsstyrelsen i Dalarna. Ansvaret för att barn som placerats på familjehem har det bra ligger på socialnämnden i den kommun, som placerat dem där.

På torsdagen inleddes under stor uppmärksamhet rättegången mot ett par som driver ett familjehem i Dalarna. Tre barn ska där ha bestraffats genom att hängas upp i säckar, ut genom ett fönster och tvingats ligga ute i snön i bara underkläderna.

Ansvaret för att barn mår bra på familjehemmen har socialnämnden i den kommun som placerat dem där. Att socialnämnden sedan tar sitt ansvar ska länsstyrelsen se till.

I det här aktuella fallet har inte någon myndighet i Dalarna ansvaret.

– Men det går naturligtvis inte att ge några garantier att allt alltid fungerar, säger Tarja Sandström, som är socialkonsulent på länsstyrelsen i Dalarna.

– Det kan slinka igenom fall där det görs något annat än vad som kommer fram. Men naturligtvis måste vi arbeta på att förhindra det.

Var sjätte månad är det meningen att socialnämnden ska besöka barnen, för att se hur de har det i sina familjehem. Då träffar man både de vuxna och barnen, för att prata om hur det går i skolan, hur de mår och hur de trivs.

Tarja Sandström menar att tillsynerna har blivit bättre än tidigare, då samtalen med barnen har blivit allt viktigare.

– Ja, samtalen med barnen har blivit mycket viktigare, betonar hon. Mycket har förändrats sedan tidigare.

– Socialmedarbetarna måste upparbeta en bra kontakt med barnen så att de får en förtroendefull relation. Och vid samtalen med barnen, får någon från familjehemmet inte vara med.

– Sedan krävs det bra kunskap för att kunna göra de här besöken på ett bra sätt.

Lena-Maria Busk
lena-maria busk@sr.se
Emma-Karin Björk
emma-karin.bjork@sr.se