Rättspyk kritiseras

Personalen läste patients brev

Rättspsykiatrin i Säter får kritik av Socialstyrelsen, sedan personal öppnat och läst en patients brev. Det är olagligt och även kränkande för patienten, menar socislstyrelsen.

Och nu kräver socialstyrelsen att verksamhetschefen ser till att personalen har den kompetens och får den information som behövs, för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt för patienterna.

Dalanytt
dalanytt@sr.se