Framgångsrikt mot infektioner

Landstinget Dalarna har under året lyckats i sitt arbete att minskat antalet vårdrelaterade infektioner på sjukhusen. Vid den senaste mätningen var det bara 6,4 procent av patierna som drabbats av infektioner under vårdtiden. Det är en minskning med 3 procentenheter, sedan  föregående mätningen i fjol.

Dalarna ligger näst lägst i landet, där riksgenomsnittet är 9,7 procent.

Arbetet går nu vidare för att uppnåt målet, som är en halvering av antalet vårdrelaterade infektioner fram till 2010.

Dalanytt
dalanytt@sr.se