Uppmärksammat knarkmål vidare

Ett uppmärksammat knarkmål går nu vidare. Den dömde, en 24-årig Falubo, anser att någon som jobbat för polisen, lagt narkotika hos honom. Han dömdes ändå till två och ett halvt års fängelse. Han fick dock lägre straff på grund av att narkotikan hade dålig renhetsgrad. Straffet har nu överklagats av åklagaren.

Det handlar om 1,7 kilo amfetamin, som 24-åringen dömdes för att ha befattat sig med.

Men 24-åringen och hans försvarare har hävdat att narkotikan planterats hos honom av en informatör, som jobbat för polisen och att han tvingats till ett brott som han annars inte skulle ha begått.

Tingsrätten avfärdade dock talet om brottsprovokation och dömde honom till två och ett halvt års fängelse. Egentligen borde den här mängden narkotika ha lett till ett betydligt strängare straff, men amfetaminets renhetshalt var endast 5-6 procent och därför fick 24-åringen straffrabatt.

Det har åklagaren reagerat mot. I överklagandet till hovrätten skriver han att 24-åringen inte kan ha haft någon kännedom om renhetsgraden. Åklagaren hävdar också att amfetamin med låg renhetsgrad i första hand är avsedd för ovana missbrukare, t ex ungdomar, som ska introduceras i knarkanvändning.

Åklagaren vill att 24-åringen döms till ett längre fängelsestraff än två och ett halvt år

Överklagningstiden går ut om en dryg vecka. Innan dess kommer även 24-åringen och hans försvarare att överklaga tingsrättsdomen, men i deras fall för att få åtalet om grovt narkotikabrott ogillat.

Mats Åkergården
mats.akergarden@sr.se