Malung/Sälen

Motstånd mot naturreservat

Länsstyrelsen beslutade i mars i år att bilda Norra Transtrandsfjällens naturreservat. Det beslutet har nu överklagats till regeringen av flera parter.

Bland de som ifrågasätter beslutet märks lokala föreningar för jakt och fiske, Lima och Transtrands hembygdsföreningar och Syndalsstugan AB.

Naturreservatet består av nästan 9 000 hektar orörda fjällhedar och gammelskog och ligger i omedelbar närhet t ill de stora fjällanläggningarna.

Dalanytt
dalanytt@sr.se