Falukrögare friad från dansansvar

Falukrögaren Magnus Westberg, som åtalats misstänkt för skattebrott och bokföringsbrott i samband med dansarrangemang i Lindesnäs 2004 och 2005, har friats av Falu tingsrätt.

Utredningsmaterialet är på drygt 1 000 sidor och målet har handlat om vilken juridisk person som bedrivit logdanser i Lindesnäs somrarna 2004 och 2005. Var det Magnus Westbergs bolag eller föreningarna Nås IF och Copperheads?

Åklagaren har ansett att det är Westbergs bolag som självständigt arrangerat logdanserna, och att verksamheten inte bokförts korrekt och att oriktiga skattedeklarationer lämnats. Westberg själv har hävdat att föreningarna var arrangörer och det har också fem föreningsföreträdare vitsordat.

Enligt Falu tingsrätt finns det flera omständigheter som talar för det som åklagaren åberopat. Men rätten anser samtidigt att det finns tvivel, bland annat när det gäller åklagarens påstående att föreningarnas ansvar för logdanserna är en efterhandskonstruktion. Det här gör att rätten inte kan anse åtalet styrkt. Magnus Westberg frias liksom de fem föreningsföreträdarna.

Mats Åkergården
mats.akergarden@sr.se