Vårdcentraler saknar psykologer

Det finns ingen vårdcentral i Dalarna som har en psykolog anställd. Därmed är Landstinget Dalarna det enda landstinget i landet som saknar psykologer vid vårdcentralerna.

Det finns heller ingen vårdcentral som har vårdavtal med någon privatpraktiserande psykolog. Det konstaterar Sveriges psykologförbund i en riksomfattande kartläggning.

– Det är särskilt oroande med tanke på att 70 procent av personer med depression vänder sig till primärvården, kommenterar psykologförbundet kartläggningen. Förbundet ställer också frågan vilken hjälp de då kan få.

Totalt saknar sju av tio vårdcentraler i landet psykolog, och i Dalarna saknas det alltså på samtliga vårdcentraler.

Dalanytt
dalanytt@sr.se